ถ้ากรณีเน้นสีมากๆ ต้องทำยังไงดีครับ?

ธรรมชาติของงานพิมพ์ งานพิมพ์เก่ากับงานพิมพ์ใหม่สีจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว จะมีสีต่างกันอยู่ประมาณ 10% ถึง 15% กล่าวคืองานพิมพ์แต่ละครั้งก็มีสีแตกต่างกันอยู่แล้วครับ
ถ้าเกิดกรณีที่ลูกค้าเน้นเรื่องสีมากๆทางเรามีข้อเสนอดังนี้

1. ดูปรู๊ฟดิจิตอล ปรู๊ฟดิจิตอลจะมีค่าสีต่างจากงานพิมพ์จริง
+,- 10% ถึง 15%

***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 

2. ดูปรู๊ฟเพลทจริง คือ การปรู๊ฟงานที่ใกล้เคียงจากงานจริงมากที่สุด

***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และค่อนข้างสูง ***

 

3. ส่งตัวอย่างสีมาให้ดู ถ้าลูกค้าจะส่งตัวอย่างสีมาให้ดู ตัวอย่างนั้นต้องเป็นสเปกเดียวกันกับงานที่จะสั่งพิมพ์และไฟล์เดียวกบที่จะสั่งพิมพ์ เพราะถ้างานเป็นคนละกระดาษเป็นคนละไฟล์งาน ค่าสีจะต่างกันนำมาเทียบสีไม่ได้ครับ

วิธีการนี้อาจจะควบคุมสีได้แค่ใกล้เคียง เนื่องจากมีตัวแปลหลายอย่างเช่น สีของกระดาษ สีที่ใช้พิมพ์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุที่เคลือบ วิธีนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนของสีมากกว่า 2 วิธี(ที่กล่าวมาข้างต้น)
เพียงเท่านี้ลูกค้าจะได้เห็นตัวอย่างสีก่อนงานพิมพ์ และทำให้เกิดความถูกต้องของงานสูงสุด

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,