ผลงานวีดีโอ / ถ่ายทำ

VTR โครงการเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี พ.ศ. 2557 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

 

รับถ่ายวีดีโอด้วยกล้องดิจิตอลระดับโปร โดยทีมงานมืออาชีพ รับถ่ายวีดีโองานพิธีต่างๆ