ระบบเช็คงาน

ท่านจะได้รับใบรับงาน พร้อม QR CODE ในการเช็คสถานะงานจากฝ่ายขาย

 

หรือ ตรวจสอบทางระบบเก่า

[tracking-form show_orders=’Yes’]