ระบบเช็คงาน

ท่านจะได้รับใบรับงาน พร้อม QR CODE ในการเช็คสถานะงาน

จากฝ่ายขายหลังมีการสั่งซื้อ / ชำระมัดจำ