ขั้นตอนการใช้บริการ และการชำระเงิน

 เงื่อนไขการชำระเงิน

  • – ยอดสินค้า / บริการ ต่ำกว่า 10,000 บาท  ชำระเต็มจำนวนก่อนใช้บริการ

  • – กรณียอดตั้งแต่ 10,000 บาท ชำระมัดจำ 70% ก่อนใช้บริการ และ 30 % ในวันส่งมอบ / รับงาน

  • – กรณียอดตั้งแต่ 1,000,000 บาท สำหรับงานป้าย / โครงสร้าง ให้ชำระ 40 / 40 / 20

  • – สำหรับงานเครดิต จะให้เครดิตเฉพาะลูกค้าเก่าเท่านั้น  หรือ แล้วแต่การพิจารณา

  • ช่องทางการชำระเงิน

  • 1. เช็ค : กรุณาสั่งจ่ายในนาม “ บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 

    2. โอนเงินผ่านธนาคาร / ATM

 

ธ.ยูโอบี

ชื่อบัญชี บจก.ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง  เลขบัญชี 860-173-428-1

—————————————————————————————-

 

กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
กรุณาแจ้งชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบนำฝาก (Deposit Slip)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (เฉพาะนิติบุคคล) โดยออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
392/3 หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115557011381   สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

.

,,