สีเพี้ยน? อะไรคือสีเพี้ยนครับ?

สีเพี้ยน? อะไรคือสีเพี้ยนครับ?

การเปรียบเทียบสีงานพิมพ์ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับทางหน้าจอ คอมพิวเตอร์นะครับ เพราะ ทางหน้าจอมีแสงสว่างในตัว แต่ตัวกระดาษไม่มีแสงสว่างในตัว ทำให้สีที่แสดงออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว งานพิมพ์จากที่อื่น ก็นำมาเปรียบเทียบไม่ได้ครับ เพราะ การตั้งค่าสีของแต่ละโรงพิมพ์ไม่เหมือนกันครับ

แล้วเราจะเปรียบเทียบค่าสีได้จากที่ไหนละ?

ทางโรงพิมพ์จะมี colour chart ที่เป็นค่ามาตรฐาน ใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป ทางโรงพิมพ์จะยึด colour chart เป็นหลักครับ

การเปรียบเทียบเราก็จะดูค่าสีจากไฟล์งานและนำมาเทียบกับ colour chart ว่าได้สีออกมาประมาณไหน นี่ก็คือวิธีการเปรียบเทียบสีครับ

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,