อะไรคือปรู๊ฟดิจิตอล,ปรู๊ฟเพลทจริง?

ปรู๊ฟดิจิตอล คือ ไกด์ไลน์ในงานพิมพ์ เป็นงานพิมพ์แบบดิจิตอลออฟเซ็ต มีไว้สำหรับเป็นตัวอย่างสีให้ช่างพิมพ์ แต่จะมีค่าแตกต่างกันของสีจากงานออฟเซ็ตอยู่ประมาณ +,- 10% ถึง 15% เนื่องจากประเภทของสีที่ใช้ในการพิมพ์ไม่เหมือนกัน

ปรู๊ฟเพลทจริง คือ การทำปรู๊ฟงานที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับงานจริงมากกว่างานดิจิตอลปรู๊ฟ หากลูกค้าต้องการความเหมือนมากๆแนะนำให้ใช้วิธีการปรู๊ฟเพลทจริง แต่การปรู๊ฟเพลทจริงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก

 

 

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,