แจ้งชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน
1. ใส่หมายเลข เอกสาร (ที่แสดงอยู่ในใบเสนอราคา)
2.กรอกข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน
2. ป้อนยอดเงิน เลือกธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา (ถ้ามี) 
 
หากไม่สามารถแจ้งได้สามารถติดต่อได้ที่ info@tmkadvertising.com
 

  ประเภทบริการ

  เลขที่ใบเสนอราคา

  ชื่อผู้ติดต่อ

  วันที่ชำระเงิน

  จำนวนเงิน

  โดยได้โอนเงินเข้าบัญชี นายธำมรงค์ ใจสมัครรัก ธนาคาร

  โอนจาก (ธนาคารต้นทาง)