คุณธัญชนก ลัภนะยศ

2015-08-21 15:00 - 15:00

รายละเอียดงาน

[postcard] – Postcard ( 5×7 in ) – กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน ( C ) – 200 pcs – 2 side

สถานที่รับงาน

ออฟฟิศ สำนักงานขาย จ.ชลบุรี