คุณมินต์

2015-08-19 11:00 - 11:00

รายละเอียดงาน

[BOOK  A5] ปกกระดาษอาร์ตมัน_250gm    2side

                         เนื้อในปอนด์_80gm  100pcs   2side

                         100 pcs

สถานที่รับงาน

ออฟฟิศ สำนักงานขาย จ.ชลบุรี