บริษัท บุญเวนเจอร์ส จำกัด

2015-08-27 12:00 - 12:00

รายละเอียดงาน

1052893 [namecard] – กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน ( C ) – 400 pcs – 2 side

1052894 [namecard] – กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน ( C ) – 400 pcs – 2 side

สถานที่รับงาน

ems : บริษัท บุญ เวนเจอร์ส จำกัด    153/3 อาคารโกลเด้นพาวิลเลียน ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ ซีดี7 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330