บริษัท อะมะดะ แมชชีน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2015-11-16 13:00 - 13:00

รายละเอียดงาน

[DigitalA4] A4 กระดาษอาร์ตมัน 160gm 50pcs 2side
Extra : —
File Name : AMADA DIGITAL OFFSET.txt

[DigitalA4] A4 กระดาษอาร์ตมัน 160gm 50pcs 2side
Extra : —
File Name : JP1.jpg

[brochureA4] A4 กระดาษอาร์ตมัน 160gm 500pcs 2side
File Name : Offset Layout.pdf

อ้างอิง PO 

AMTT1511001

สถานที่รับงาน

บริษัท อะมะดะ แมชชีน ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด