บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทรอรี่ จำกัด

2015-08-03 14:00 - 14:00

รายละเอียดงาน

[BOOK  A4]

ปกกระดาษอาร์ตมัน_250gm    1side

เนื้อในปอนด์_80gm  100pcs   2side

เข้าเล่มใสกาว   100 pcs

สถานที่รับงาน

จัดส่งที่บริษัท ลูกค้า