บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

2015-11-24 10:27 - 10:27

รายละเอียดงาน

[postcard] Postcard ( 10×7 in ) – กระดาษอาร์ต 250gm เคลือบด้าน ( C ) 500pcs 2side
Extra : (1พับ)
File Name : Front.pdf

[ซอง]  ( 5×7 in ) -พิมพ์ 2 สี 500 PCS

อ้างอิง PO 

สถานที่รับงาน

ออฟฟิศ สำนักงานขายชลบุรี