บริษัท ไทยนิปปอน คอมโพเนนท์ จํากัด

2015-12-03 15:00 - 15:00

รายละเอียดงาน

[calendar] 8x6in_กระดาษอาร์ตมัน_250gm_8แผ่น_16หน้า(B)_แนวตั้ง 300pcs 2side
File Name : THAINFINAL.pdf

อ้างอิง PO 

สถานที่รับงาน

สำนักงานขาย ชลบุรี