บริษัท ไทย เดลิก้า จํากัด

2015-10-19 10:00 - 10:00

รายละเอียดงาน

[DESIGN] – ART WORK   – 1pcs – 1 side

[กรอบรูปอลูมิเนียม] – พิมพ์ลงกระดาษ + กระจกตัดแสง   –1 pcs 
File Name : –

อ้างอิง PO

สถานที่รับงาน

ออฟฟิศ สำนักงานขายชลบุรี