เกรซฟาร์ม

2015-11-30 10:30 - 10:30

รายละเอียดงาน

[Bill] A4   กระดาษคาร์บอน ขาวบน + ฟ้ากลาง + เขียวล่าง

พิมพ์สีน้ำเงิน 1 เล่ม มี 50 ชุด ตีเบอร์  เล่มที่ / เลขที่ รวม 10 เล่ม

File Name : –

อ้างอิง PO

สถานที่รับงาน

สำนักงานขาย ชลบุรี