indexเข้าสู่หน้าหลัก / Home


ติดต่อเราทางไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บจก.ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง : โรงพิมพ์ออนไลน์แบบครบวงจร

บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการด้านออกแบบ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบบครบวงจรตั้งแต่ พ.ศ.2553 โดยตอบสนองความต้องการ ด้านงานพิมพ์ด้วยระบบ ออฟเซ็ท และ ดิจิตอฟออฟเซ็ท ทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า ในภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานราชการ ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ