บัตรเชิญ tagged posts

รับทำนามบัตร ศรีราชา พัทยา แหลมฉบัง

รับทำนามบัตร ชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำนามบัตร

โดยทั่วไปนามบัตรมีไว้แจกผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดต่อกัน โดยแสดงรายละเอียด
โลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ชื่อ เบอร์โทรฯ เว็บไซต์ ของเจ้าของบัตร
อาจจะมีข้อความเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีให้ และนามบัตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาอย่างดี สามารถบรรจุภาพสินค้าและบริการ รวมถึงภาพเจ้าของบัตรได้ หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตาต่างจากนามบัตรทั่วไป ผู้รับนามบัตรจะเก็บรักษาและจดจำเจ้าของบัตรได้ดีขึ้น รูปแบบของนามบัตรพึงสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ส...

ข้อมูลเพิ่มเติม