รับจ้างทำเว็บโรงเรียน tagged posts

แจกฟรี เว็บไซต์โรงเรียน

Untitled-1

เงื่อนไข

  • ต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล
  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ให้ จังหวัดละ 1 โรงเรียนเท่านั้น
  • หากต้องการทำเว็บไซต์ ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือมายัง TMK Advertising
  • โดเมนที่จะได้รับ www.ชื่อโรงเรียน.tmkadvertising.com หากจะใช้ www.ชื่อโรงเรียน.ac.th จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดเมนตามจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม