รับทำตราประทับชลบุรี tagged posts

รับทำตรายาง ชลบุรี บางแสน ศรีราชา :: ตรายางหมึกในตัว ตรายางตลับพลิก

รับผลิตตรายาง รับทำตรายาง หมึกในตัว ตรายางตลับพลิก

สอบถามโทร 038-198126-8

 

ชนิดของตรายาง

–  ตรายางด้ามธรรมดา หรือ ตรายางเรซิ่น

– ตรายางหมึกในตัว ระบบแฟลช

– ตรายางหมึกในตัวฝาพลิก / ตรายางหมึกในตัวตลับพลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม